Symboly obce

Erb obce

Pôvodný erb obce Mýto pod Ďumbierom bol kovoroľník, ktorý mal v jednej ruke sekeru, v druhej vidly a nad sebou hrable.

Súčasný erb obce je osadený do štítu a pozostáva z modrého trojvŕšia, pred ktorým sú vyobrazené halapartňa, mešec a zlaté dukáty. Trojvŕšie predstavuje vrcholy Ďumbiera, Malého a Veľkého Gápľa. Halapartňa, mešec a dukáty symbolizujú mýtnika, ktorý vyberal v minulosti mýto – poplatok za vstup do chotára; mešec a dukáty zároveň symbolizujú ťažbu drahých kovov v tejto oblasti.

Erb obce Mýto pod Ďumbierom


Stiahnuť erb obceDiskusia k článku