Pre občanov

Táto sekcia slúži pre občanov ako pomôcka a uľahčenie pri vybavovaní potrebných záležitostí, listín a potvrdení. V sekcii rovnako nájdete aktuálne úradne oznamy, všeobecnozáväzné nariadenia a diskusné občianske fórum.

 

Vzhľadom na veľkosť dokumentu PHSR mikroregiónu Chopok-juh na roky 2016-2020 nie je možné dokument zverejniť na webovej stránke obce, preto žiadajte o jeho vydanie na ou@mytopoddumbierom.sk   

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mikroregiónu Chopok-juh


Diskusia k článku