Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Mýto pod Ďumbierom zriaďuje svoje stále, poradné, iniciatívne a kontrolné komisie:


 • Stavebná komisia a ochrana životného prostredia
  predsedkyňa: JUDr. Eva Daubnerová
  členovia: JUDr. Štefan Žemba, Ing. Milan Dzubák

 • Komisia pre cestovný ruch, podnikanie a obchod
  predseda: Peter Chramec
  členovia: Ivan Jorčík , JUDr. Eva Daubnerová

 • Komisia pre kultúru a školstvo
  predseda: Mgr. Marian Jančovič
  členovia: Martin Jorčík, Ján Slimák, Pavol Čellár, Elena Jančovičová, Anna Pepichová

 • Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo
  predseda: Mgr. Marian Jančovič
  členovia: Mgr. Eva Jonisová, Mgr.Štefan Škorupa, MUDr. František Kreutz

 • Finančná komisia
  predseda: Ing. Dušan Engler
  členovia: Ivan Čellár, Ing. Vladimír Demčík, Dagmar Komorová

 • Komisia pre šport, ochranu verejného poriadku
  predseda: Marek Luciak
  členovia: Peter Kochan, František Roháč, Juraj Stančík, Peter Komora

Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Marian Jančovič, zástupca starostu, člen Obecnej rady
JUDr. Eva Daubnerová , členka Obecnej rady,
Ing. Dušan Engler, člen Obecnej rady
Peter Kochan
Ivan Čellár,
Marek Luciak,
Peter Chramec


Diskusia k článku