Aktuality

Vitajte na stránkach obce Mýto pod Ďumbierom. Stránky slúžia ako informačný spravodajca pre obyvateľov našej obce a na prezentáciu pre oblasť cestovného ruchu. Nájdete v nej tlačivá potrebné pre administratívu, informácie zo života obce, jednoducho všetko potrebné pre zefektívnenie komunikácie medzi obyvateľstvom a obecným úradom. Veríme, že svojimi postrehmi a nápadmi prispejete aj vy k jej vylepšeniu.

 

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 

 

 

Pozvánka na regionálne oslavy  73. výročia SNP  

 

 

 

 

Rozhodnutie predsedu národnej rady slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov  

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

 

 

Výberové konanie na riaditeľa MŠ 2017 

 

 

Za dedinou TV hronka  Kratky dokument zo života v Mýte pod Ďumbierom

 

https://www.youtube.com/watch?v=2SXZymWB4U4 

 

Deň matiek  8 máj 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre
skvalitnenie služieb občanom obce sme Vám umožnili pracovať s
geoportálom obce , v ktorom su na leteckých mapách a dalších záujmových
mapách umiestnené "C" a "E" register, ktoré sa dajú ľahko prelínať a
kombinovať. Zároveň sú tam aj dalšie užitočné vrstvy ako: supisné čísla,
letecká ortofotomapa, druhy pozemkov, územný plán a dalšie. 

Do budúcna pripravujeme rozšírenie geoportálu o inžinierske siete, cintorín a dalšie...

 

Výsledky volieb do NR SR v obci v Mýto pod Ďumbierom

 

 

 

http://www.geosense.sk/geoportal/myto-pod-dumbierom/

 

 

Fašiangy 

 

 

OTTO showtime VOCE

 

Príchod Mikuláša

 

 

 

Jeseň 2015

 

 

 

Odovzdávanie hasičskej techniky

 

 

Divadelná hra Kováči  foto: Ivan Bruchala 

 

 

 

Hudba pod Ďumbierom Foto: Milan Štefánik

 

 

Futbalový turnaj  Foto: Milan Štefánik 

 

 

 

Mýtňanská míľa  beh  Foto: Milan Štefánik

 

 

Jar 2015     Foto: Ivan Bruchala

 

 

17.5.2015 Deň matiek  Foto: Ivan Bruchala

 

Vítanie mamičiek

Úvodný príhovor 

Kultúrny program

Tance 

Účinkujúci

 

 

Vážení mýtňania,

 

pripravujeme publikáciu o obci Mýto pod Ďumbierom budú v nej aj kapitoly o chotárnych názvoch a mýtňanskom nárečí. Aby boli tieto kapitoly čo najúplnejšie a bez chýb, zverejňujeme tieto pracovné dokumenty:

a)     mapu s vyznačenými chotárnymi názvami. Chotárne názvy tak, ako sú známe na Mýte, sú vyznačené červenou farbou; názvy častí obce modrou farbou. Pokiaľ sa názov vyskytuje aj v historických dokumentoch alebo mapách, je rok výskytu za názvom v zátvorkách;

 

b)    slovník mýtňanského nárečia.

Ak by ste mohli čokoľvek doplniť alebo opraviť, nahláste prosím zmeny do konca augusta 2015 na obecnom úrade. Všetci prispievatelia budú v publikácii samozrejme uvedení. Zároveň prosíme občanov, ktorí majú fotografie, rôzne dokumenty súvisiace so životom a históriou obce Mýto pod Ďumbierom, aby tieto poskytli na okopírovanie.  

 

Mapa s vyznačenými chotármi

Nárečie

 

 

28.2.2015 ukážka oslobodzovacích bojov z roku 1945 Ivan Bruchala

 

28.2.2015 Ukážka oslobodzovacích bojov z roku 1945 Milan Štefánik

 

27. február Kultúrny program

 

 

27. február Tématická výstava

 

27. február Pietny akt - kladenie vencov

 

 

 

Mýto zima 2015 foto Ivan Bruchala

 

4. januar Divadelná hra M-BRAVO Stará história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš 5.decembra 2014   + Bábkové divadlo

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodovanie v Mýte pod Ďumbierom 20. - 21.9.2014 
 

September v Mýte pod Ďumbierom sa niesol v
znamení viacerých kultúrno-spoločenských 
podujatí. 

 
V sobotu
podvečer sa v zrekonštruovanej sále kultúrneho domu stretli amatérski
hudobníci z Mýta a blízkeho okolia, aby si v ďalšom ročníku
Hudby pod Ďumbierom pripomenuli, že hudba je rečou, ktorej rozumejú všetky
národy, národnosti, rasy, či náboženstvá na svete. Miestny aktivista Paľko Čellár
opäť poskladal skvelý scenár, ktorý ponúkol rozmanitú škálu hudobných štýlov,
nástrojov, či vekovej skladby účinkujúcich.
 
 
 

 
 
 
 
 
Na
ďalší deň sa v rovnakom prostredí zišli Mýťania opäť, aby si vychutnali
divadelné umenie „amatérov“ z Divadelného súboru Jána Chalupku
z Brezna, v hre Staroba. Téma života a smrti, vzťahov, ľudskej
dvojtvárnosti, ješitnosti, ale i strachu, vzdoru a zmierenia boli hercami
skvele prezentované v jednotlivých dejinných celkoch a divákom podané
tak, ako to sám život prináša. Bez škrupúľ. Bez nuáns. Skvelé výkony jednotlivcov
tak dali tejto hre kolektívny výsledok. Jedničku.
 
 
  
  
 
 

obyvatelia obce zišli v sále kultúrneho domu, aby
zablahoželali svojej spoluobčianke spisovateľke Mgr. Božene Bobákovej, rod.
Kvačkajovej (diela: Biela dcéra, Samostatná žena, Balada o horách,
Ochutnávka, Sóla hlások), pri príležitosti jej životného jubilea. Pripravili
pre ňu kultúrny program, kde vystúpili deti z materskej školy a miestni recitátori
s ukážkami z diel oslávenkyne. Zahrať prišli aj študenti
z bývalej priemyslovky, kde pani Bobáková pôsobila ako učiteľka. Celú
atmosféru dopĺňali tóny harmoniky v podaní Miroslavy Potančokovej. Spisovateľke,
okrem zástupcov obce na čele so starostom, prišli zablahoželať aj zástupcovia
Slovenského spolku spisovateľov, Okresného úradu v Brezne, Matice
slovenskej, miestnej Jednoty dôchodcov, Knižnice Michala Kováča z B.
Bystrice, Strednej spojenej školy v Brezne, Ligy aktívnych občanov ako aj
priatelia, žiaci, spolupracovníci a známi. Medzi gratulantami boli aj
synovia spisovateľa Františka Švantnera, ktorý bol učiteľom pani Bobákovej
počas pôsobenia v Mýte pod Ďumbierom.            Prítomní
si nezabudli pripomenúť aj nedožité 85. výročie narodenia svojho rodáka,
literárneho vedca, teoretika, historika, prekladateľa a pedagóga,
profesora Jána Števčeka, ktorý bol zhodou okolností spolužiakom pani Bobákovej.