Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Na základe ustanovenia § 155m ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje obec Mýto pod Ďumbierom na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Obec Mýto pod Ďumbierom
Mýto pod Ďumbierom č. 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO: 00313637
DIČ: 2021169920
Bankové spojenie:
VÚB a.s., pobočka Brezno č.ú. 4923312/0200


tel.: +421 48 6195106
fax: +421 48 6195106

  • Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.
  • Informácia o dátumoch otvárania príslušnej časti ponúk podľa § 41 ods. 1 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z 
  • Informácia týkajúca sa plnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 
  • Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov v zmysle § 41 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
  • Informácia o výsledku obstarávania podľa § 44 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.